ایستگاه – مقام انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد

ایستگاه – مقام: انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد ده میلیون خانواده کودکان ایرانی کودکانه فرزندان خانواده اقتصادی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آینه مجازی لبخندتان را قبل از جراحی دندان نشان می دهد

محققان سوئیسی آیینه ای مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که به افراد نشان می دهد لبخندشان بعد از جراحی دندان ها را مشاهده می کنند.

آینه مجازی لبخندتان را قبل از جراحی دندان نشان می دهد

آینه مجازی لبخندتان را قبل از جراحی دندان نشان می دهد

عبارات مهم : افزار

محققان سوئیسی آیینه ای مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که به افراد نشان می دهد لبخندشان بعد از جراحی دندان ها را مشاهده می کنند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، افرادی که دندان های مرتبی ندارند، راه های مختلفی را جهت داشتن لبخندی قشنگ آزمایش می کنند. یکی از این راه ها جراحی هست. در این فرایند پزشکان قالب هایی از دندان های متفاوت را جهت بیمار می سازند تا به او نشان دهند، لبخندش بعد از جراحی چه ظاهری خواهد داشت.

آینه مجازی لبخندتان را قبل از جراحی دندان نشان می دهد

اکنون محققان سوئیسی نوعی آینه مجازی ساخته اند که به وسیله نرم افزار واقعیت افزوده نتیجه جراحی و لبخند کاربر را به طور واقعی به او نشان می دهد.

یک استارت آپ زیر مجموعه دانشگاه علم و فناوری زوریخ به نام Kapanu این نرم افزار را ساخته هست. نرم افزار مذکور موتور واقعیت مجازی کاپانو نام گرفته است.

محققان سوئیسی آیینه ای مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که به افراد نشان می دهد لبخندشان بعد از جراحی دندان ها را مشاهده می کنند.

به هرحال دستگاه مذکور اسکنی سه بعدی از دندان های فرد انجام می دهد. سپس برنامه مخزنی مملو از مدل های سه بعدی دندان های طبیعی و جالب را جستجو می کند. در نهایت گزینه های مختلفی را جهت کاربر نمایش می دهد.

در این فرایند مدل انتخابی روی اسکن سه بعدی از دندان های فعلی کاربر گذاشته می شود. به عبارت دیگر یک مدل مجازی روی ویدئویی زنده قرار می گیرد و کاربر می تواند دندان ها و لبخند تازه خود را ببیند. جالب آنکه این نرم افزار می تواند لبخند کاربر را از زوایای متفاوت به او نشان دهد.

با کمک این روش کاربر می تواند با کلیک یک ماوس دندان های مختلفی را گزینش کند و مواردی مانند طول و عرض و رنگ دندان ها را عوض کردن دهد.

آینه مجازی لبخندتان را قبل از جراحی دندان نشان می دهد

به هرحال هنگامیکه کاربر لبخند تازه خود را گزینش کرد، اطلاعات به نرم افزار ۳ بعدی و ماشینی فرستاده می شود تا دندان های جایگزین ساخته شوند.

محققان سوئیسی آیینه ای مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که به افراد نشان می دهد لبخندشان بعد از جراحی دندان ها را مشاهده می کنند.

واژه های کلیدی: افزار | جراحی | دندان | لبخند | واقعیت مجازی | واقعیت افزوده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz