ایستگاه – مقام انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد

ایستگاه – مقام: انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد ده میلیون خانواده کودکان ایرانی کودکانه فرزندان خانواده اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می‌شوند؟

کدخدایی همچنان اعتقاد است که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت هرگز از خط‌کش اصلاح‌طلب و اصولگرا استفاده نمی‌کند. میرمحمدصادقی بر این باور است که باید اعضای این نها

آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می‌شوند؟

آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می شوند؟

عبارات مهم : سیاسی

کدخدایی همچنان اعتقاد است که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت هرگز از خط کش اصلاح طلب و اصولگرا استفاده نمی کند. میرمحمدصادقی بر این باور است که باید اعضای این نهاد نظارتی سعه صدر بیشتری داشته و از سلایق متفاوت گزینش شوند تا هرگز روند رد صلاحیت ها باعث شود مردم از راه های دموکراتیکی چون انتخابات روی گردان شوند.

«احراز صلاحیت» شاید واژه دقیق تری جهت کارویژه شورای نگهبان باشد ولی آنچه زیاد در اذهان باقی می ماند «رد صلاحیت» هست. مخاطب اغلب ردصلاحیت های سیاسی ولی آنانی بوده اند که در جریان چپ تعریف می شدند و بعد از دوم خرداد ٧٦ اصلاح طلب نامیده شدند.

روزنامه اعتمادنوشت: مجلس ششم مصداقی بر این مدعا هست؛ ردصلاحیتی که تا مدت ها فضای مجلس را آشفته کرد. این رد صلاحیت هم اصلاح طلبان را از حضور در قوه قانونگذاری محروم کرد و هم نظام مدیریتی و قانونگذاری کشور را از وجود مدیران و سیاستمداران کارآمد.

آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می‌شوند؟

به مناسبت هفته شورای نگهبان در مورد ردصلاحیت های سیاسی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و حسین میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضاییه و از جمله حقوقدانانی که جهت حضور در این شورا به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و بعد انصراف داد، گپی کوتاه داشته ایم.

کدخدایی همچنان اعتقاد است که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت هرگز از خط کش اصلاح طلب و اصولگرا استفاده نمی کند. میرمحمدصادقی بر این باور است که باید اعضای این نهاد نظارتی سعه صدر بیشتری داشته و از سلایق متفاوت گزینش شوند تا هرگز روند رد صلاحیت ها باعث شود مردم از راه های دموکراتیکی چون انتخابات روی گردان شوند.

کدخدایی همچنان اعتقاد است که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت هرگز از خط‌کش اصلاح‌طلب و اصولگرا استفاده نمی‌کند. میرمحمدصادقی بر این باور است که باید اعضای این نها

**عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان:ما اصلا خط کش اصلاح طلبی و اصولگرایی نداریم

**اصلاح طلبان معتقدند که همواره بیش از سایر جریان ها با رد صلاحیت مواجه می شوند. همچنین بعضی معتقدند که بیانات آنها در تریبون های متفاوت یکی از بااهمیت ترین دلایل این رد صلاحیت ها هست. شما چندی پیش تاکید داشتید که اظهارنظر باعث ردصلاحیت کسی نمی شود. با این حال علت حجم گسترده ردصلاحیت جهت اصلاح طلبان چیست؟شورای نگهبان با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان محترم یا هر کسی که از جایگاه شهروندی اعلام نظر می کند، رد صلاحیتی انجام نمی دهد.

آنچه قانون مقرر کرده است در واقع واکنش‌ها و عملکردهای خلاف قوانین و اصول و قواعد آشنا شده است نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هست. طبیعتا هیچ کس انتظار ندارد اگر فردی علیه منافع ملی اقدامی بکند یا رفتاری داشته باشد، بتواند در نهادهای عالی کشور حضور داشته باشد. بنابراین صرفا اظهارنظر یا انتقادهای سازنده و نظراتی که نمایندگان یا فعالان سیاسی اعلام می کنند، ملاک ارزیابی شورای نگهبان نبوده و نیست.

آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می‌شوند؟

**شما قبول ندارید که ردصلاحیت در جریان اصلاح طلب به خصوص از مجلس چهارم به بعد بیش از جریان اصولگرا است؟قبول ندارم چون ما هیچ وقت خط کش اصلاح طلبی و اصولگرایی نداریم و با این خط کش اظهارنظر نمی کنیم.

**به هر حال اشخاص اصلاح طلبی که مدیران لایقی بودند در این مدت با رد صلاحیت رو به رو شده است اند. به نظر شما این نوع رد صلاحیت خطری جهت نظام مدیریتی کشور نیست؟البته این مورد در اصولگرایان هم بوده هست. اگر خط کش اصولگرایی و اصلاح طلبی را مد نظر قرار دهیم خیلی از اصولگرایان هم تایید صلاحیت نشده اند ولی این به خاطر نفس اصولگرایی نبوده است.

کدخدایی همچنان اعتقاد است که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت هرگز از خط‌کش اصلاح‌طلب و اصولگرا استفاده نمی‌کند. میرمحمدصادقی بر این باور است که باید اعضای این نها

**ولی به هر حال یک جریان سیاسی مدعی است که در ٤٠ سال گذشته بیشترین رد صلاحیت را تجربه کرده هست. شورای نگهبان وظیفه ای قانونی دارد و این وظیفه قانونی هم این است که در چارچوب قانون انتخابات کسانی که صلاحیت دارند را تایید کند و کسانی که صلاحیت ندارند را تایید نکند. خود شما اگر کسی شایستگی نداشته باشد و تایید شود حتما از شورای نگهبان پرسش می کنید که آیا این اتفاق رخ داده و اجازه یافته وارد گردونه انتخابات شود. ممکن است خیلی از افراد صلاحیت های اولیه را هم نداشته باشند و عضویت کنند. جهت این باید فکر دیگری کرد و ربطی به شورای نگهبان ندارد.

**صلاحیت اولیه مثل چه مواردی؟از مدرک تحصیلی گرفته تا بقیه موارد. در واقع می خواهم این را بگویم که باید مکانیزمی داشته باشیم تا شایستگی و صلاحیت افراد را قبل از نظرات شورای نگهبان در یک گردونه و چرخش اجتماعی تعیین کند. اینکه بیش از هزار و صد نفر عضویت می کنند و نتیجه اش این می شود که شما می گویید شورای نگهبان خیلی از افراد را ردصلاحیت کرد و به عنوان نمونه ٨ نفر یا ١٠ نفر را قبول کرده است ولی کسی نمی پرسد که آیا آن هزار و چند نفر صلاحیت اولیه را داشته اند یا نه. باید تناوب یا گردونه ای را داشته باشیم که به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری کسانی ورود کنند که حداقلی از معیارها را داشته باشند. آن وقت آمار رد صلاحیت ها کم کردن می یابد.

آیا اصلاح طلبان زیاد ردصلاحیت می‌شوند؟

**فکر نمی کنید رد صلاحیت گسترده یک جریان سیاسی آنها را به رادیکال شدن سوق می دهد. جهت نمونه بعد از رد صلاحیت گسترده در مجلس ششم بود که نمایندگان اصلاح طلب دست به اعتراضی زدند که شاید الان چنین کنشی را دوباره تکرار نکنند؟اگر آن مقطع تاریخی به خصوص را مثال می زنید اول باید عملکرد مجلس ششم را ارزیابی کنید که تا چه اندازه در چارچوب نظام و بر اساس اصول و قواعد حاکم بر نظام بود بعد عملکرد شورای نگهبان را مورد نقد قرار دهید.

**اساسا قبول دارید که رد صلاحیت های گسترده در یک جریان سیاسی خواسته یا ناخواسته آن جریان را به سمت رادیکال شدن در روش سوق خواهد داد؟اگر شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام دهد و طبق قوانین و مقررات عمل کند نباید منجر به اتفاق جدیدی در حوزه سیاسی شود. باید دید چه نواقصی در تشکل های سیاسی و گروه های سیاسی داریم که این اتفاق می افتد.

**علی مطهری مدعی شده است بود میزان نفوذ آقای جنتی آنقدر زیاد است که روی رای و نظر دیگر اعضا تاثیر می گذارد. چه کنشی از سوی ایشان در شورای نگهبان اتفاق افتاده که این تصور جهت اغلب فعالان سیاسی وجود دارد؟این یک ادعای بی اساس و بی پایه ای است که آیت الله جنتی نفوذ بیشتری دارند. این یک توهین به سایر اعضا هست. اعتقاد دارم کار شورا بر اساس یک رای گیری کاملا دموکراتیک است و رییس شورا روی سایر اعضا نفوذی ندارد. جلسات شورای نگهبان همه ثبت و ضبط می شود و صوت و تصویر آن وجود دارد. چیزی نیست که من بخواهم بگویم درست یا غلط است.

**چرا این جلسات پخش نمی شود؟چون در بحث های انتخاباتی ممنوعیت های شرعی و قانونی هم وجود دارد شاید امکان پذیر نباشد.

**بعد از هر انتخابات ممکن است مراجعاتی به شورای نگهبان انجام شود تا بار دیگر رد صلاحیت بررسی شود. در این پروسه تا به حال به موردی برخورده اید که فکر کنید ردصلاحیت حق آن کاندیدا نبوده است؟ما هر لحظه اعلام کرده ایم و هنوز هم این کار در حال انجام است.

بعد از هر انتخابات هم افرادی که اعتراض دارند و وقت نشده بررسی شود یا مدعی هستند که مدارک جدیدی دارند مراجعه می کنند و با کارشناسان یا اعضای شورای نگهبان دیدار دارند. در این مدت هم افرادی مراجعه می کنند و همه نکات را به آنها اعلام می کنیم. آنها هم اگر مستندی دارند ارایه می کنند و همه اینها در انتخابات بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

**تا به حال در حین این فرآیند به موردی برخورده اید که متوجه شوید نباید این رد صلاحیت انجام می شده است است؟الان نمی توانم اظهارنظر کنم چون منوط است به نظر شورای نگهبان. اجازه بدهید در این مورد چیزی نگویم.

**حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه:رد صلاحیت سلیقه ای مردم را بی اعتماد می کند

**اصلاح طلبان اغلب معتقدند که بیش از جریان رقیب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند. بر اساس چند تحقیق دانشگاهی هم که روند رد صلاحیت ها را بررسی کرده اند این گزاره را تایید می کنند که از مجلس چهارم به بعد اصلاح طلبان بیش از اصولگرایان در تیررس رد صلاحیت قرار دارند.

به نظر شما آیا می توان اظهارنظرات اصلاح طلبان را دلیلی جهت رد صلاحیت ارزش دانست؟البته من در مورد آمار این رد صلاحیت ها اطلاع دقیقی ندارم که دقیقا چه سلایق سیاسی زیاد رد صلاحیت شده است اند ولی چند توصیه قابل تاکید و تامل در مورد عملکرد شورای نگهبان وجود دارد. به نظر من باید تنوع نظرات در شورای نگهبان بیش از آنچه است باشد و واقعا در حدی باشد که سلایق و عقاید متفاوت ظهور و بروز داشته باشند.

شورای نگهبان هم در رد یا قبول صلاحیت افراد باید با سعه صدر برخورد کند. این گونه نباشد که بر اساس اظهارنظری رد صلاحیت اتفاق افتد. این نهاد نظارتی باید دید گسترده و وسیعی داشته باشد و اصل بر این باشد که بالاخره افراد تایید می شوند مگر اینکه مشکلی از لحاظ اخلاقی و سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

اصل اینکه باید مرجعی صلاحیت افراد را جهت کاندیداتوری یا نامزدی پستی چون نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری بررسی کند، در این تردیدی نیست. گاهی می بینیم که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر شرکت می کنند و مصاحبه های آنها اسباب مضحکه و مسخره مردم می شود.

طبعا اینکه همه اینها عضویت کنند و تایید صلاحیت شوند و مردم با یک لیست هزار نفره مواجه شوند تا رییس جمهوری گزینش کنند، اتفاق خوشایندی نیست. ضمن اینکه در قوانین هم مواردی همچون مدرک تحصیلی و… نام برده شده است است که باید احراز شود و علی الاصول باید سوابق کیفری و… بررسی شود ولی در روند این تشخیص باید با سعه صدر برخورد کرد و با دیدگاهی مساوی با علایق سیاسی متفاوت مواجه شد.

**فکر می کنید علت اینکه اصلاح طلبان در تیررس رد صلاحیت قرار دارند، چیست؟البته این صحبت را باید آمار تایید کند ولی دو جور می توان تفسیر کرد. از یک سو ممکن است اتفاقی شده است باشد و نظر اصلاح طلبی دارند مشکلاتی داشتند که موجب رد صلاحیت شده؛ اگر این عنوان باعث رد صلاحیت شده است که نمی توان اشکالی وارد کرد ولی اگر بنای شورای نگهبان با توجه به سلیقه حاکم بر این نهاد نظارتی بر این باشد که افرادی که نظر اصلاح طلبی دارند رد صلاحیت کند و گروه مخالف را با سعه صدر می پذیرد، اشتباه است که باید سلایق متفاوت از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است باشد.

**اگر این روند برخورد سلیقه ای در مواردی صورت گیرد، چقدر خطرناک است؟شورای نگهبان نهادی است که بیش از همه از آن انتظار می رود که نمایانگر سلایق سیاسی متفاوت باشد و اگر بنا باشد که شورای نگهبان دنبال یک خط سیاسی خاص باشد پرسشها بزرگی ایجاد می کند. یکی از این پرسشها بی اعتمادی مردم هست، بی اعتمادی به اینکه در انتخاباتی شرکت می کنند که همه سلایق شرکت داده نشده اند.

خطر دوم هم این است که مردم و جامعه را از حضور افراد و مدیرانی که می توانند جهت جامعه بافایده باشد محروم می کند و این افراد هر لحظه پشت درهای شورای نگهبان می مانند. بنابراین این دو خطر را باید شورای نگهبان در نظر داشته باشد و از همین روی باید این نهاد نظارتی نگاهی گسترده تر داشته باشد.

**فکر می کنید نگاه سلیقه ای در شورای نگهبان چقدر می تواند در رادیکال شدن یک جریان تاثیرگذار باشد؟علی الاصول باید مرجعی جهت احراز صلاحیت وجود داشته باشد ولی اگر در حد گسترده اصل بر رد صلاحیت مبنی بر سلایق و علایق سیاسی گروهی خاص باشد آن وقت باعث می شود که مبارزات و انتقادات نسبت به عملکردها به جای اینکه در قالب راه های دموکراتیک مثل انتخابات صورت پذیرد از راه هایی غیردموکراتیک که قابل تایید نیست، انجام شود. در واقع برخوردها تند می شود. باید همه سلایق متفاوت را در چارچوب نظام ببینیم تا مسابقه های سیاسی شکل گیرد.

**مدتی قبل بحث مذاکره با شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان مطرح شد تا با تشکیل جلساتی موانع موجود بر سر راه احراز صلاحیت براشته شود. با توجه به ساختار و ترکیب این نهاد نظارتی چقدر این راهکار را موثر می دانید؟اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد طبعا مذاکره و صحبت در صحنه سیاسی عالی ترین راه جهت برطرف سوءتفاهم ها بوده هست. اصلاح طلبان می توانند در عمل نشان دهند به نظام پایبند هستند و قطعا سوءتفاهم ها با مذاکره حل و فصل شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | نگهبان | انتخابات | اصلاح طلب | رد صلاحیت | اصلاح طلبان | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz